particle trace Tel +31 (0) 297 287778
|||
Producten
Statische Mengers
Voorraadassortiment
Statische Mengers
Oplossingen Op Maat
WarmtewisselaarsCase Studies


Static Mixers

OVERZICHT VAN RECENTE PROJECTEN


1. Statische Mengers en Warmtewisselaars voor de Zoetwarenindustrie


Statische Mengers en Warmtewisselaars bieden een eenvoudige en kosteneffectieve methode voor het mengen en thermisch behandelen van producten en dit op een zeer betrouwbare wijze. De voordelen hiervan zijn:
 • Het gebruik van tanks, roerwerken, roterende onderdelen behoort tot het verleden
 • Zeer efficiënte warmteoverdracht met geavanceerde verbindingstechniek
 • Geen bewegende onderdelen waardoor de unit zo goed als onderhoudsvrij is
 • Eenvoudige installatie
 • Consistente productkwaliteit
Een aantal toepassingen op dit gebied zijn:
 • CO2 vermengen met vruchtensappen
 • Inkleuren van chocolade met kleur en/of smaakstof
 • Melk vermengen met zuren
 • Pasteuriseren en koelen van sauzen
 • Concentraten verdunnen en smaakstoffen vermengen
 • Koelen van chocoladepasta’s / pindakaas
 • Herbewerking van op margarine gebaseerde producten
Eén van onze projecten behelsde de ontwikkeling van een statische menger voor de realisatie van een marmerstructuur in chocolade. Dit werd bewerkstelligd door 2 afzonderlijke chocoladestromen die met behulp van tandwielpompen naar de menger werden gepompt. De verbindingen gebruikt in deze toepassing waren DIN11851 koppelingen die standaard zijn voor dit type applicatie. De menger wordt geplaatst in een temperatuur gecontroleerde container waardoor een dubbelwandig systeem overbodig is. Binnen de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zijn effectieve CIP reiniging en sanitaire koppelingen van groot belang voor het behouden van een steriele hygiënische omgeving. Deze menger is daarom tevens uitgerust met een speciale sanitaire injector die volledig demontabel is voor gemakkelijke reiniging.

Statische Mengers worden gewoonlijk ontworpen op basis van homogeniteit, waarbij de vermenging efficiënt dient te zijn. Technisch homogeen is de norm of een homogeniteit van 96%. Wanneer het aantal mengelementen wordt gereduceerd neemt de mengefficiëntie af. Het aantal vereiste mengelementen hangt af van verschillende parameters, zoals de snelheid en de viscositeit. Om maximale flexibiliteit te behalen werden pijpstukken met 1, 2, 4 en 8 mengelementen gebruikt. Met deze 4 stukken kunnen combinaties gevormd worden van 1-15 mengelementen wat voldoende testflexiliteit biedt.

Al onze Mengers en Warmtewisselaars zijn gemaakt om aan de specifieke procesvereisten van elke applicatie te kunnen voldoen. Ons team van specialisten zal u graag van dienst zijn bij het beantwoorden van uw vragen.

Onze meest gangbare statische mengers worden samengesteld uit voorraadcomponenten van het materiaal AISI 316L of PVC en hebben een korte levertijd wat een snelle doorloop garandeert.


2. Lijn batchverwerking en mengen


Voordelen
 • Ontwerp op maat
 • Flexibele setup
 • Kosteneffectief
 • Korte reinigingstijd
Vraagstelling:

Voor een productiebedrijf zijn de kleine klantspecifieke batches vaak een verloren segment omdat de bestaande productielijnen het meest kosteneffectief zijn voor continue lange productieruns waarbij de reinigingstijd cruciaal is. De winstmarges daarentegen op kleine klantspecifieke batches zijn doorgaans zeer aantrekkelijk. Biedt een statische menger een oplossing hiertoe?

Ontwerp:

Klantspecifieke batches worden gekenmerkt door een basisproduct dat in grote hoeveelheden wordt geproduceerd en waaraan bepaalde additieven worden toegevoegd voor een klantspecifieke variant.

Voorbeelden hiervan zijn specifieke smaken, kleuren of additieven ten behoeve van chemische resistentie.
In principe bestaat de lijn batch verwerkingsunit uit de volgende onderdelen: hoofdtank, additieventank, doseerpompen, transportpompen, statische menger en een bedieningspaneel. Dit is een volledig flexibele setup die kan worden aangepast naar gelang uw toepassing en industrie en ingezet kan worden als een batch verwerkingssysteem of als een doorlopende productielijn.

Oplossing:

De statische menger vorm de kern van deze unit en is ontworpen om een homogeen mengsel te kunnen realiseren binnen een werkbereik waar debieten en viscositeiten kunnen veranderen.

Het bedieningspaneel is het brein in deze waar alle functies worden weergegeven en bewaakt waaronder alle schakelaars, indicatorlampjes, interfaces en de PLC. De pompen worden geselecteerd op basis van de applicatie; de eisen in de voedingsmiddelenindustrie verschillen van de chemische industrie.

Overige componenten zoals tanks, niveau- en stroomsensoren worden ook geselecteerd gebaseerd op de applicatievereisten. Volledig dubbelwandige tanks met een eigen gescheiden heetwatersysteem en eenvoudige CIP-modellen zijn optioneel.

Deze lijn verwerkingsunit stelt bedrijven in staat om nieuwe markten aan te boren die voorheen onmogelijk bleken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Verkoopafdeling


3. Mengen van schuifgevoelige producten


Voordelen
 • Ontwerp op maat
 • Beheerste processen
 • Hogere kwaliteit
 • Lagere schuifkrachten
Vraagstelling:

Sommige producten zijn bestand tegen hoge afschuifkrachten terwijl anderen hier zeer gevoelig voor zijn. Als gevolg hiervan kan de viscositeit veranderen bij een te hoge afschuifkracht. Zou een statische menger gebruikt kunnen worden om een afschuifkracht gevoelig product te mengen vlak voordat het naar de vulmachine wordt getransporteerd?

Ontwerp:

Deze vraag werd geopperd door één van de grootste Europese bedrijven op het gebied van schoonmaakmiddelen voor huishoudelijk gebruik. Het bedrijf werd geconfronteerd met tal van viscositeitsproblemen in de vulmachine vanwege de hoge schuifkrachten in het huidige mengvat. Het doel van de menger is om een basis schoonmaakmiddel zeer voorzichtig te vermengen met een geur. De geur wordt vooraan de menger geïnjecteerd. Vanwege het feit dat de menger geïnstalleerd dient te worden in een bestaande opstelling is de beschikbare ruimte beperkt.

Oplossing:

Voor het verkrijgen van zeer lage schuifkrachten is een lage snelheid vereist. Als gevolg hiervan is het stromingspatroon laminair en zijn er 16 mengelementen benodigd. Om de menger te kunnen plaatsen in de beschikbare ruimte is het in een U-vorm gebogen. Hierdoor kunnen de mengelementen tevens aan één kant worden gedemonteerd. De geur wordt aan de hoofdstroom toegevoegd met behulp van een demontabele hartlijn injector.

De menger is op een dusdanige wijze samengesteld dat het volledig gedemonteerd kan worden met behulp van de drie klemverbindingen.

De resultaten waren dermate succesvol dat onlangs de tweede lijn ook is aangepast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Verkoopafdeling


Static Mixers - Juridische Informatie - Algemene Voorwaarden - Sitemap - Contact
Statische Mengers – Voorraad - Statische Mengers – Op Maat - Warmtewisselaars - Case Studies - Over Ons
html valid
Site design and content © 2003-2024 Euromixers Ltd