particle trace Tel +48 500 194 374
|||
Produkty
Mieszadła Statyczne
Produkcja Seryjna
Mieszadła Statyczne
Rozwiązania Na Zamówienie
Wymienniki CiepłaStudium przypadku


Static Mixers

WYMIENNIKI CIEPłA


Zasada działania


Zaawansowana konstrukcja wymiennika ciepła oraz wykorzystana technologia spiralnie ukształtowanych elementów mieszających i rury technologicznej zapewnia o 20 - 100% lepszy transfer ciepła w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennikami.
Wysoka wydajność transferu ciepła została osiągnięta dzięki zwiększonej prędkości radialnej w porównaniu z liniową oraz technologii połączeń pomiędzy rurami technologicznymi wymiennika ciepła i elementami mieszacza, które działają jak dodatkowa powierzchnia transferu ciepła.heat exchanger
Zasada wymiany ciepła

Niezawodność i wydajność


 • Szybka wymiana - Zwiększona względem liniowej, prędkość radialna generowana przez ukształtowane spiralnie elementy mieszacza w wymienniku ciepła wpływa na szybszą wymianę strug produktu przepływających przy wewnętrznej ścianie rury technologicznej wymiennika.

 • Wysoce wydajny transfer ciepła - Zaawansowana technologia połączeń pomiędzy rurą technologiczną wymiennika i elementami mieszacza zapewnia prędkość wymiany ciepła równą materiałowi bazowemu rury technologicznej i elementów mieszacza - każdy ze spiralnie ukształtowanych elementów mieszacza działa jak dodatkowa powierzchnia transferu ciepła, co daje 20 - 100% lepszy wynik w porównaniu z wymiennikami konwencjonalnymi.

 • Wysoka niezawodność eksploatacyjna - Mieszadła statyczne i wymienniki ciepła dowiodły swojej wartości w wielu kluczowych zastosowaniach w branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej i spożywczej.

 • Stała jakość produktu - Jest osiągana dzięki zredukowaniu różnicy temperatur w przekroju powierzchni rur technologicznych
heat exchanger
Zaawansowana technologia połączeń

Zastosowania


Applications
 • Chemikalia - agrochemikalia, oczyszczanie odpadów, farby, zawiesiny.
 • Polimery - poliestry, nylony, etyleny, kleje silikonowe, uszczelniacze.
 • Żywność - sosy, czekolada, produkty mleczne, sosy do sałatek, syropy cukrowe.
 • Energetyka - petrochemia, olej opałowy i napędowy
 • Pulpa i papier - mydła żywiczne, ług czarny, oleje.

Branże


Spożywcza i farmaceutyczna

Skuteczne mycie w systemie CIP, gładkie i/lub wypolerowane powierzchnie i higieniczne połączenia mają w branżach spożywczej i farmaceutycznej szczególne znaczenie w utrzymywaniu sterylnie higienicznego środowiska.

Zastosowanie elementów mieszadeł statycznych umożliwia znacząco lepsze czyszczenie w porównaniu z pustą rurą ze względu na wymuszone turbulencje i wyższe prędkości medium czyszczącego przy wewnętrznej ścianie rury technologicznej.
Heat Exchanger

Polimery

W tym obszarze zastosowań, gdzie zwykle występuje wysoka lepkość, ciśnienie i temperatura procesu technologicznego, ważne jest klika elementów negatywnie wpływających na transfer ciepła.
 • Grube ścianki rury technologicznej ze względu na wysokie ciśnienie.
 • Niskie wartości współczynnika przenikania ciepła polimeru.
 • Laminarny przepływ w wyniku wysokich lepkości produktu.
 • Małe akceptowalne średnie różnice temperatur ze względu na silną zależność lepkości od temperatury.
Dużą wagę odgrywa lepszy transfer ciepła i skrócony czas przebywania. W trakcie procesu schładzania przepływ polimeru również reaguje, a polimer przepływający przez system z dłuższym niż przewidywany czasem przebywania może negatywnie wpłynąć na jakość produktu.
W celu rozwiązania tego problemu stworzono unikalny projekt rozdzielacza wytwarzającego doskonały rozkład produktu w rurach technologicznych, dzięki czemu martwe punkty zostały zupełnie wyeliminowane.

Wewnętrzne ściany od strony produktu są wykończone z chropowatością lepszą niż 0,5 mikrona.

Schładzanie jest osiągane przez przeciwprądowy przepływ termooleju wokół rur technologicznych z polimerem. Odwracające przepływ płytki rozdzielające tworzą optymalny styk między olejem i rurą technologiczną.

Opisana powyżej konstrukcja umożliwiła stworzenie wymiennika ciepła, który, ze względu na swoje relatywnie niewielkie wymiary, może być ekonomicznie stosowany do schładzania produktów o wysokiej lepkości. Ma ona prawie idealną charakterystykę przepływu plastycznego ze sztywnym rdzeniem.
Heat Exchanger

Konstrukcja ta została uznana za standardową w branży polimerowej.

Telefon : +48 500 194 374
E-Mail : jakub.stobiecki@optiflow.pl
Formularz Zapytania O Wymiennik CiepłaStatic Mixers - Informacje prawne - Warunki - Mapa witryny - Kontakt
Mieszadła statyczne - Seryjne - Mieszadła statyczne - Na zamówienie - Wymienniki ciepła
Studium przypadku - O nas
html valid
Pomimo podejmowania wszelkich działań w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych w niniejszej witrynie, Euromixers Limited zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia zgodnie z nasza polityką ciągłego rozwijania produktów.
Site design and content © 2003-2024 Euromixers Ltd