particle trace Tel +48 500 194 374
|||
Produkty
Mieszadła Statyczne
Produkcja Seryjna
Mieszadła Statyczne
Rozwiązania Na Zamówienie
Wymienniki CiepłaStudium przypadku


Static Mixers

INFORMACJE PRAWNE


Firma Euromixers Limited o numerze 4002267
Siedziba - 7 Flaggwood Ave, Marple, Stockport Cheshire SK6-6HP, Wielka Brytania
Numer VAT: GB 793 2944 88

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Pomimo podejmowania wszelkich działań w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych na niniejszej witrynie, Euromixers Limited zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia zgodnie z nasza polityką ciągłego rozwijania produktów.

Prawa autorskie
Zawartość niniejszej witryny objęta jest prawami autorskimi Euromixers Limited. Użytkownik strony może pobierać, składować, drukować lub wykorzystywać jedną lub więcej stron niniejszej witryny pod warunkiem, że nie są one wykorzystywane na potrzeby komercyjne.

Prywatność
Informacje dostarczone przez Euromixers Limited przy pomocy niniejszej witryny będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane stronom trzecim, o ile nie będzie to wymagane prawem.

Witryna Euromixers Limited nie przechowuje ani nie zbiera informacji osobistych, o ile nie są podane dobrowolnie - na przykład przez wysłanie poczty elektronicznej czy pocztowy lub telefoniczny kontakt bezpośredni.


Static Mixers - Informacje prawne - Warunki - Mapa witryny - Kontakt
Mieszadła statyczne - Seryjne - Mieszadła statyczne - Na zamówienie - Wymienniki ciepła
Studium przypadku - O nas
html valid
Site design and content © 2003-2024 Euromixers Ltd